Aprile 20, 2020

SR2124 200 KHz Lock in Amplifier

Amplificatore lock in da 0,2 Hz a 200 KHz
Aprile 20, 2020

SR865A 4 MHz Lock in Amplifier

Amplificatore lock in da 1 mHz a 4 MHz
Aprile 20, 2020

SR860 500 KHz Lock in Amplifier

Amplificatore lock in da 1 mHz a 500 KHz
Aprile 20, 2020

SR830 DSP dual phase Lock in amplifier

Amplificatore lock in DSP doppia fase.
Aprile 20, 2020

SR810 DSP single phase Lock in amplifier

Amplificatore lock in DSP singola fase